4989/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4989/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT162629853-11-20201605575143600_(xungnd)(19.11.2020_17h37p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước