8/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
8/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 3 năm 2016
Ngày ban hành 18/08/2016
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd08_signed.PDF
 Trở về trang trước