3335/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3335/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa thuộc nội dung Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Dự án 1 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2022 chuyển sang
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT926627650-9-20231694862374219hoangmc17.09.2023_14h20p40_tungdt_18-09-2023-06-48-43_signed.pdf
 Trở về trang trước