1736/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1736/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 18/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT646715639-5-20201589774632791chanth18.05.2020_11h17p06_quyennd_18-05-2020-13-31-42_signed.pdf
 Trở về trang trước