15925/UBND-CN
Chi tiết văn bản
15925/UBND-CN
Giao triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT503002681-10-20211633940416652_(chiennv)(11.10.2021_17h06p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước