27/GP-UBND
Chi tiết văn bản
27/GP-UBND
Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản từ Công ty cổ phần khoáng sản Phong Thủy sang Công ty cổ phần Đức Thúy để tiếp tục khai thác mỏ cát số 11A làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/03/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT800289512-2-20241709174326707_(giangld)(18.03.2024_15h52p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước