3295/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3295/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế bổ sung tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hoá năm 2022.
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT37441845-9-20221664191737546_tungdt_30-09-2022-09-24-27_signed.pdf
 Trở về trang trước