135/GP-UBND
Chi tiết văn bản
135/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hà Vinh
Ngày ban hành 30/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp135.signed.pdf
 Trở về trang trước