569/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
569/QĐ-UBND
Cho phép thực hiện dự án Đầu tư xây dựng sản xuất dây cáp điện của THN Autoparts Việt Nam tại Cụm công nghiệp Hà Dương, huyện Hà Trung và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT908562838-2-20211612516042271_giangld_09-02-2021-17-45-39_signed.pdf
 Trở về trang trước