2547/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2547/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Năm Dũng tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 25/07/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT477939652-7-20221658310401219_tuandm_23-07-2022-09-50-22_signed.pdf
 Trở về trang trước