3252/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3252/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án tuyến đường nối đường tỉnh 516C với xã Định Công, huyện Yên Định đi xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định
Ngày ban hành 28/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT474620196-9-20221664265948884_(giangld)(28.09.2022_09h33p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước