14208/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14208/UBND-CN
Giao tham mưu điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT554802049-9-20211631505452126_(trangnt)(13.09.2021_18h10p59)_signed.pdf
 Trở về trang trước