10559/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10559/UBND-VX
Thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10559.signed.pdf
 Trở về trang trước