3601/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3601/QĐ-UBND
Phương án tích nước hồ chứa nước Bằng Lợi năm 2021
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT998901692-9-20211631581247892_(giangld)(14.09.2021_14h57p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước