143/BC-UBND
Chi tiết văn bản
143/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/10/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc143_signed.pdf
 Trở về trang trước