620/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
620/UBND-THKH
Triển khai thực hiện Công văn số 120/BNV-ĐT ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT326495104-1-20211610423045212_dinhquanghung_13-01-2021-07-59-50_signed.pdf
 Trở về trang trước