1392/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1392/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam
Ngày ban hành 28/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT958000078-4-20211619426827662tungct27.04.2021_11h24p12_thinv_28-04-2021-07-49-23_signed.pdf
 Trở về trang trước