2626/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2626/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp đê, kè biển phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 02/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT262679832-7-20221658542515156_(giangld)(02.08.2022_15h34p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước