14465/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14465/UBND-CN
Đổi tên Cụm công nghiệp Hà Phong II thành Cụm công nghiệp làng nghề Hà Phong II, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT497159458-10-20201602667325366_liemmx_15-10-2020-08-52-31_signed.pdf
 Trở về trang trước