10544/UBND-VX
Chi tiết văn bản
10544/UBND-VX
Triển khai Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung binh giai đoạn 2022 - 2025
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT423868620-7-20211626767920994_(hoangmc)(21.07.2021_07h37p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước