3458/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3458/QĐ-UBND
Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 06/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT640918645-9-20211630658578334_(giangld)(06.09.2021_08h26p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước