37/GP-UBND
Chi tiết văn bản
37/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Thương mại Linh Giang Nam
Ngày ban hành 03/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp37.signed.pdf
 Trở về trang trước