1576/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1576/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Anh Phát Petro tại phường Trúc Lâm và dự án Khu tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại phường Hải Châu; cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT469261134-4-20221651114305521_(giangld)(10.05.2022_10h15p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước