38/BC-BTCD
Chi tiết văn bản
38/BC-BTCD
Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 19/10/2017 đến ngày 25/10/2017)
Ngày ban hành 26/10/2017
Người ký Lê Bá Hòa
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc38_signed.PDF
 Trở về trang trước