37/2019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
37/2019/QĐ-UBND
Sửa đổi một số nội dung của Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 28/11/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d37.signed.pdf
 Trở về trang trước