8463/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8463/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Vnwater Hoằng Hóa tại Công văn số 50/WH-CV ngày 24/6/2020
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT564311171-6-20201593076382651_(thinhnd)(26.06.2020_16h35p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước