8110/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8110/UBND-NN
Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT413639465-6-20211623254932327_(tungct)(10.06.2021_15h28p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước