2738/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2738/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Quốc Đạt.
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT386197141-7-20211626424838827_tuandm_20-07-2021-06-24-49_signed.pdf
 Trở về trang trước