1634/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1634/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Công văn số 926/BNN-KTHT ngày 10/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1634.signed.pdf
 Trở về trang trước