5286/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5286/UBND-NN
Giao khẩn trương tham mưu, dự thảo văn bản tham gia ý kiến về kết quả thống kê đất đai năm 2023 của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT703910868-4-20241713179613809tungct16.04.2024_07h54p07_tungct_17-04-2024-07-08-40_signed.pdf
 Trở về trang trước