134/GP-UBND
Chi tiết văn bản
134/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Trường và xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn đối với Công ty cổ phần Đại Lâm
Ngày ban hành 12/10/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT643964044-10-20231696777785093_(giangld)(12.10.2023_14h01p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước