616/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
616/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 19/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT975385641-2-20211613546317440tungct18.02.2021_15h58p05_giangld_19-02-2021-10-03-08_signed.pdf
 Trở về trang trước