8528/UBND-VX
Chi tiết văn bản
8528/UBND-VX
Giao tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020.
Ngày ban hành 30/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT870544351-6-20201593413479679_(thinhnd)(29.06.2020_16h00p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước