18595/UBND-VX
Chi tiết văn bản
18595/UBND-VX
Góp ý dự thảo lần 8 Đề án “Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19”
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT988904623-11-20211637586477234_(thihv)(24.11.2021_13h40p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước