1645/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
1645/UBND-KTTC
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Minh Giang Nam về hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản mỏ cát số 09 xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1645.signed.pdf
 Trở về trang trước