13780/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13780/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị quyết toán dự án Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT760189339-9-20231694940849875_(hieulv)(18.09.2023_14h02p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước