13/KH-UBND
Chi tiết văn bản
13/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương và trao thưởng học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2020 - 2021
Ngày ban hành 20/01/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT542857619-1-20211611108757049_signed.pdf
 Trở về trang trước