208/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
208/GXN-UBND
Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án "Đầu tư xây dựng công trình xử lý và tiêu hủy chất thải rắn y tế nguy hại cho Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá"
Ngày ban hành 25/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm gp208.signed.pdf
 Trở về trang trước