4369/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4369/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4369_signed.pdf
 Trở về trang trước