232/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
232/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2021
Ngày ban hành 13/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT612736455-1-20221641972168261_(giangld)(13.01.2022_12h56p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước