3922/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3922/QĐ-UBND
Cho phép Công ty Cổ phần May xuất khẩu Trường Thắng chuyển hình thức thuê đất thực hiện dự án nhà máy may xuất khẩu tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 07/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT678885029-10-20211633485795177tungct06.10.2021_10h11p09_giangld_07-10-2021-04-31-13_signed.pdf
 Trở về trang trước