12/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
12/CĐ-UBND
Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 28/9 đến ngày 03/10/2022 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới
Ngày ban hành 05/10/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT153135187-10-20221664869380141_giangld_04-10-2022-23-44-44_signed.pdf
 Trở về trang trước