10856/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
10856/UBND-CNTT
Giao cung cấp số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ viễn thông năm 2021
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT779434327-7-20211627036437883_(trangnt)(25.07.2021_14h55p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước