57/KH-UBND
Chi tiết văn bản
57/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7, năm 2020
Ngày ban hành 21/02/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh57.signed.pdf
 Trở về trang trước