1929/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1929/QĐ-UBND
Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngân, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Ngày ban hành 14/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT522232270-5-20241715589454713hieulv14.05.2024_10h09p24_giangld_14-05-2024-11-19-43_signed.pdf
 Trở về trang trước