115/GP-UBND
Chi tiết văn bản
115/GP-UBND
Cấp phép cho Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã, địa chỉ xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ sở 1- Cụm số 4, sản xuất giấy đế vàng mã, công suất 1.500 tấn/năm tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá”
Ngày ban hành 07/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT190459786-9-20231694047392734_(giangld)(07.09.2023_08h17p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước