13726/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13726/UBND-CN
Chủ trương lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới đô thị Diêm Phố, xã Minh Lộc và xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc.
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT134486359-9-20231694768788200_liemmx_15-09-2023-21-16-47_signed.pdf
 Trở về trang trước