2278/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2278/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Cromit nam Việt
Ngày ban hành 17/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT42079015-6-20201592359064896chanth17.06.2020_10h43p11_liemmx_17-06-2020-11-12-19_signed.pdf
 Trở về trang trước