3578/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3578/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà văn hoá thôn và các công trình phụ trợ bản Buốn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát
Ngày ban hành 09/09/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3578.signed.pdf
 Trở về trang trước