26/GP-UBND
Chi tiết văn bản
26/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm (có địa chỉ tại Tầng số 10, HOGUOM PLAZA, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 18/03/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT420476382-3-20241710388569916_giangld_18-03-2024-08-50-38_signed.pdf
 Trở về trang trước